Skip to main content
Submitted by admin on Wed, 02/16/2022 - 15:26

Brussel, 29 januari 2019

Mededeling

Op 24 januari 2019 hebben verschillende personen een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling. Het gaat om een aantal kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen, een journalist van de VRT en de vzw Jambo. Zij klagen aan dat zij het voorwerp zijn van acties van laster en eerroof, die erin bestaan om hen, ten onrechte, ervan te beschuldigen dat zij een genocidaire ideologie zouden aanhangen en negationisten zouden zijn als het gaat om de genocide op de Tutsi’s (in Rwanda, 1994). Deze beschuldigingen aan hun adres zijn in werkelijkheid het gevolg van de kritiek die zij uitbrengen op de Rwandese machthebbers die geen enkele vorm van oppositie verdragen. De indieners van de klacht hebben aan de onderzoeksrechter een lijst overhandigd van duidelijk geïdentificeerde personen, onder wie ook Belgische en Rwandese politici, die deze valse beschuldigingen geuit hebben. Voor meer informatie : info@jamboasbl.com
Faire un don